Tư vấn mua-ship hàng

Bạn có máy PS3 phiên bản firmware gốc từ 4.76 ( mới nhất hiện nay). Bạn muốn chơi game copy, thiết bị E3 nor flasher  sẽ giúp bạn downgrade xuống firmware gốc để hack và chơi game copy, thâm chí chơi được online.

Thông tin của thiết bị downgarde máy ps3 các bạn vui lòng xem video nhé:

Categories: Hàng gia dụng